Misyon

Başkanlığımızın sorumlu olduğu tüm  alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,  uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın,  beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanı yetiştirilmesi için gerekli fiziki mekanları düşük maliyetli, teknolojik,güvenilir ve konforlu yapılar olarak  tesis etmektir.

Menüyü Kapat