Görev

 • Yatırım programının hazırlanması.
 • Tasdik edilen projelerin yaklaşık maliyet hesaplarını hazırlamak.
 • İhale hazırlıkları ve ihale sürecinin gerçekleştirilmesi.
 • Ödenek dağılımını sağlamak.
 • Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.
 • Bu projelerde kullanılacak malzemelerin tespitini yapmak gerekli detay çalışmalarını hazırlamak.
 • Tadilatı yapılacak binaların rölevelerini çıkarmak ve tadilat projelerini kullanıcı onaylı hazırlamak.
 • Bünyesi dışında hazırlanmış projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleştirmek.
 • Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.
 • Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek.
 • Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemek.
 • Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak.
 • Yıllık ödenek doğrultusunda, yıllık ve aylık iş programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 • Aylık hakkedişleri hazırlamak ve hakkediş inceleme birimine vermek.
 • Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak.
 • Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak.
 • Süre uzatım kararlarını hazırlamak.
 • Keşif artışlarını hazırlamak.
 • Kampuslerimizde bulunan ve yapımı devam eden tüm inşaatların ülke koordinatlarına uygun olarak hali hazırının çıkarılması
 • Üniversitemiz kampüslerinin imar uygulamalarının takibi ve sonuçlandırılması.
 • Kampüslerimiz de yapımına başlanacak olan tüm inşaatların ,inşaat ruhsatlarının çıkarılması ve inşaat izinlerinin alınması,takibi ve sonuçlandırılması.
 • Kampüslerimizin ilgili bulundukları Belediyeler, Tapu Sicil Muhafızlıkları ve Defterdarlıklarla olan iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek.
Menüyü Kapat